För socialtjänst

För oss på Balladen är det viktigt med ett gott samarbete med uppdragsgivande socialnämnd för ett gemensamt intresse för barns bästa. Vårt mål är att ha ett gott samarbete med socialtjänsten som i sin tur leder till betydelsefull placeringen.

Vi erbjuder:

Rekrytering och utredning av jour- och familjehem

Att tillsammans med ansvarig kommun upprätta genomförandeplaner och regelbundna uppföljningar kring dessa.

Kontinuerlig handledning till jour- och familjehem

Jourberedskap till jour- och familjehem dygnet runt

Fortlöpande sammankomster och utbildning till våra jour- och familjehem

Medverkan till samarbete med barnens biologiska föräldrar och nätverk

Placeringar i familjehem inom ramen för Sol, LVU och LSS

Målgrupp:

  • Barn och ungdomar 0 – 20 år med:
  • Psykosocial problematik
  • Relationsproblematik
  • Missbruksproblematik
  • Kriminalitet
  • Funktionshinder
  • Neuropsykiatriska funktionshinder
  • Ensamkommande flyktingbarn