Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är ett uppdrag som går ut på att ge stöd och avlastning till ett barn eller ungdomar och deras föräldrar. Det kan innebära att barnet/ungdomen får komma till ert hem tillexempel en eller två helger i månaden. Som kontaktfamilj ska ni erbjuda barnet/ungdomen en trygg och strukturerad miljö.

 

Att vara kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är en stödinsats för en familj som av olika anledningar behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen ska fungera som ett kompletterande stöd till barnet och inte ett familjehem. Det finns olika anledningar till att en kontaktfamilj behövs. Det kan handla om barn som har särskilda behov eller det kan vara något i föräldrarnas livssituation som gör att fler vuxna behövs.

Vad förväntas av en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj måste ge stöd och avlastning. Det innebär att barnet får komma till kontaktfamiljen till exempel en gång i månaden. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg och strukturerad miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna

Vem kan bli kontaktfamilj?

Det behövs inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj, det viktigaste är att man har en trygg och stabil livssituation och har fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt hem.

Hur blir man kontaktfamilj?

Du kan ansöka om att bli kontaktfamilj genom att fylla i en intresseanmälan.

Du kan även ringa eller skicka ett mail direkt till någon oss.

Du blir därefter kontaktad av en familjehemskonsulent.

Vad händer sedan?

Vi börjar med att ge dig information på telefon och är ni fortfarande intresserade fyller vi in tillsammans ett kort formulär där ni beskriver er själva. Ni får också skriva under ett medgivande som ger oss rätt att ta del av registerutdrag från Kronofogden, Polismyndigheten, Socialtjänsten och Försäkringskassan. Vi inväntar sedan utdragen.

Därefter görs en första bedömning om fortsatt utredningsprocess eller inte.

Vid fortsatt utredning görs ett första hembesök där vi tar kompletterande uppgifter om dig och din familj. Har du egna barn vill vi prata med dem också.

Familjehemskonsulenten gör en fördjupad utredning med flera hembesök för att lära känna dig/er och din familj. Utredningsrapporten sammanställs, inklusive referenser och presenteras för olika socialnämnder vi samarbetar med.

Beslut om godkänd familjehemsförälder meddelas muntligen och skriftligt. Även om du blir godkänd av Balladens familjehemsvård är det alltid kommunens socialnämnd som slutgiltigt beslutar familjehemsplaceringarna.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]