Jourhem

Att vara jourhem innebär att man tar emot ett barn eller en ungdom som ofta behöver placeras akut. Barn/ungdomar bor i ett jourhem en kortare period, oftast i väntan på ett familjehem. Man kan bo i ett jourhem allt från några dagar till några månader. Balladen erbjuder sina jourhem olika stödinsatser för att jourhemmet ska genomföra sina uppdrag på ett bra sätt.

För att bli ett kontrakterat jourhem hos Balladen vill vi att ni som familj ska kunna erbjuda följande:

  • en vuxen är hemma på heltid vid behov
  • den kontrakterade har körkort
  • har erfarenhet av placerade barn/ungdomar sedan tidigare
  • barnet/ungdomen får ett eget rum

 

Stödet till jourhem.

Jour-hem inom Balladen får extern grupphandledning vid behov samt kontinuerlig fortbildning. Utöver detta får de stöd och vägledning av Balladen´s konsulenter. Vid behov erbjuds jourhemmen enskild handledning.

Alla Jourfamiljer blir utredda innan de godkänds. Även om de har utredds tidigare.

Det innebär att det tas registerbevis från polis, utdrag från kronofogden, försäkringskassan samt socialaregister , våra konsulenter träffar blivande jourhem flera tillfällen för djupintervju, efter de så sammanställs utredningen och presenteras för de olika socialnämnder vi samarbetar med.

Balladen har en beredskapstelefon dit jourhemmen kan ringa och få stöd dygnet runt årets alla dagar.

Hur blir man Jourfamilj?

Du kan ansöka om att bli Jourfamilj genom att fylla i en intresseanmälan.

Du kan även ringa eller skicka ett mail direkt till någon oss.

Du blir därefter kontaktad av en familjehemskonsulent.

Vad händer sedan?

Vi börjar med att ge dig information på telefon och är ni fortfarande intresserade fyller vi in tillsammans ett kort formulär där ni beskriver er själva. Ni får också skriva under ett medgivande som ger oss rätt att ta del av registerutdrag från Kronofogden, Polismyndigheten, Socialtjänsten och Försäkringskassan. Vi inväntar sedan utdragen.

Därefter görs en första bedömning om fortsatt utredningsprocess eller inte.

Vid fortsatt utredning görs ett första hembesök där vi tar kompletterande uppgifter om dig och din familj. Har du egna barn vill vi prata med dem också.

Familjehemskonsulenten gör en fördjupad utredning med flera hembesök för att lära känna dig/er och din familj. Utredningsrapporten sammanställs, inklusive referenser och presenteras för olika socialnämnder vi samarbetar med.

Beslut om godkänd familjehemsförälder meddelas muntligen och skriftligt. Även om du blir godkänd av Balladens familjehemsvård är det alltid kommunens socialnämnd som slutgiltigt beslutar familjehemsplaceringarna.