Välkommen till Balladen familjehemvård

 

Balladen Familjehem bedriver sedan 2015 konsulentstödd familjehemsvård på uppdrag av socialtjänsten.Vi arbetar med att rekrytera jour- och familjehem, utreda, handleda, och utbilda familjehem. Balladens målgrupp är barn och unga som av olika anledningar inte kan bo i egna hemmet. Vårt viktigaste uppdrag är att barn som placeras i våra familjehem alltid ska känna sig trygga, inkluderade och bemötas med respekt. Fokus på önskemål, behov och förutsättningar för barn och unga står alltid i fokus hos oss.

Som familjehem inom vår verksamhet är det viktigt att man alltid känner en trygghet i sitt uppdrag, därför erbjuder vi rådfrågning och stöttning dygnet runt. Familjehem som har ett uppdrag genom oss ska alltid känna att vi står tillsammans sida vid sida både i goda och svåra stunder.